Ontdek jouw innerlijke Natuur
 

Werkwijze

Jungiaans analytische therapie kiest een andere ingang tot het oplossen van problemen. Er wordt gewerkt aan je inzicht, verwerking en integratie. Hierdoor krijgen storende gevoelens, symptomen en gedragingen minder vat op je en verdwijnen op den duur. Gedurende de therapie wordt er integraal gewerkt met elementen uit andere stromingen als cognitieve therapie, gedragstherapie en systeemtherapie.

Sessies

De sessies bestaan uit persoonlijke gesprekken. Tevens maak ik gebruik van aanvullende interventies. Denk daarbij aan actieve imaginaties, visualisaties, tekenwerk, innerlijk kind interventies en dromen. Deze interventies zijn gericht op het onbewuste om in de diepere laag te helen, verwerken en te verschuiven. Jung staat bekend om zijn symbolische manier van kijken en dit komt ook terug in de therapie. Met name bij lichamelijke klachten die steeds opnieuw aanwezig zijn.

Gedurende de gesprekken ligt de kracht juist daar waar het contact met je innerlijk weten en je eigen natuur aan de orde komt. Door te vertellen, hardop uit te spreken, gevoelens ervaren en stil te staan bij innerlijke bewegingen, angsten, verlangens en drijfveren worden er nieuwe richtingen ontdekt. Het zorgt ervoor dat je stil gaat staan, gaat voelen, naar binnen gaat en werkelijk ziet! Samen gaan we op zoek naar de essentie. Dat is spannend en het levert weerstand op, maar juist daar ligt de groei. 

Je kunt het zien als persoonlijke ontwikkeling. Het is een reis. Een ui die je afpelt om tot de kern te komen. Steeds een laag dieper. Bewustwording en innerlijke groei blijven je hele leven voortduren. Steeds weer een ander thema op een ander innerlijke laag. 

Duur  therapie?

De duur van de therapie kan variëren. Soms zijn er maar een paar afspraken nodig en soms is het beter meerdere afspraken te plannen. Het hangt af van de thema's die spelen. In het begin is het je aan te raden om de sessies tweewekelijks te laten plaatsvinden. Het gemiddelde aantal sessies is 20 keer. 

Wanneer je het aantal sessies wilt afbakenen of wanneer er budget is via de werkgever, is er een Jungiaans traject gericht op de innerlijke natuur. Zie hiervoor pagina Jungiaans Traject. 

Een gedeelte van de therapie wordt vergoed door de ziektekostenverzekering (zie pagina praktische info). Wanneer je via de werkgever een afspraak wilt maken, kan er voorafgaand een vast traject worden opgesteld. 

Jungiaans Traject


Afspraak plannen